ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ!

Τα κυβερνητικά επιτελεία στις επιταγές της ΕΕ ετοιμάζονται για ένα ακόμα έγκλημα στην 3βαθμια εκπαίδευση. Ο νέος Οργανισμός, κρατά όλες τις αντιλαϊκές πλευρές του παλιού (όπως οι τρείς κύκλοι σπουδών, οι πιστωτικές μονάδες) και ταυτόχρονα ενσωματώνει όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που έφερε ο νόμος πλαίσιο στη λειτουργία των ΑΕΙ - ΤΕΙ. 
Οι αλλαγές αυτές στόχο έχουν την ένταση της επιχειρηματικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων, την πλήρη προσαρμογή της έρευνας, του περιεχομένου σπουδών και των αποφοίτων, στις ανάγκες του κεφαλαίου για περισσότερα κέρδη, την περεταίρω καθυπόταξη των φοιτητών και την διαμόρφωση ενός αντιδραστικού νέου μοντέλου εργαζόμενου.
Τι προβλέπει ο νέος Οργανισμός;
 • Τη διάσπαση των προγραμμάτων σπουδών σε δύο και τρεις κύκλους και τη συνεπακόλουθη διάσπαση πτυχίων και γνωστικών αντικειμένων . Σε σχολές δηλαδή 4ετών ή 5ετών προγραμμάτων σπουδών θα γίνεται διάσπαση σε 2 κύκλους (3+1 , 3+2 αντίστοιχα), οπού ο δεύτερος κύκλος θα αντιστοιχεί στο μεταπτυχιακό. Όμως έτσι σχεδόν κανείς μας δεν θα μπορεί να πάρει πτυχίο , καθώς στον δεύτερο κύκλο σπουδών θα πρέπει να πληρώνουμε δίδακτρα προκειμένου να μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε. Το συμβούλιο του ιδρύματος θα έχει τη δικαιοδοσία για “τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος ύστερα από γνώμη του κοσμήτορα της αντίστοιχης σχολής ”. Με τη διάταξη αυτή ανοίγουν το δρόμο για επιβολή διδάκτρων και πέρα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ταυτόχρονα όπως ήδη συζητιέται, όποιος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή ολοκληρώνει τα απαιτούμενα έτη σπουδών θα διαγράφεται. Σε αυτήν την κατεύθυνση γίνεται ξεκάθαρη η προσπάθεια αποκλεισμού από την τριτοβάθμια εκπαίδευση των πιο πληττόμενων κομματιών της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται η προσπάθεια συγκρότησης ενός νέου μοντέλου εργαζόμενου, πειθήνιου, υπάκουου, ευέλικτου και ημικαταρτισμένου.
 • «Ίδρυση Σχολών Δια Βίου Μάθησης».
    «Με τον παρόντα Οργανισμό ιδρύεται και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Δια Βίου Μάθησης. Με τη Σχολή αυτή το Ίδρυμα παρέχει προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης». Ήδη ξέρουμε τι ουσιαστικά είναι τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Είναι προγράμματα που αποτελούν μεγάλη πηγή εσόδων για τα ιδρύματα και μεγάλη πληγή... εξόδων για τους φοιτητές και όσους επιλέγουν να επανακαταρτιστούν. Πρόκειται ουσιαστικά για εμπόριο γνώσης. Πρόκειται είτε για μαθήματα κατάρτισης... της πλάκας είτε για μαθήματα που ενώ θα έπρεπε να διδάσκονται στο δομημένο πρόγραμμα σπουδών, αφαιρούνται και πουλιούνται «με το κομμάτι». 
 • Ίδρυση ΝΠΙΔ – διαχειριστή οικονομικών πηγών 
  Τα ΝΠΙΔ είναι στην ουσία εταιρείες που στο εξής θα διαχειρίζονται τη περιουσία (υποδομές, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις) των σχολών και μάλιστα οι σχολές σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση που θα δίνουν στη θέση του κράτους, θα τους προσφέρει τις υπηρεσίες του (πχ εργαστήρια). Το ΝΠΙΔ ιδρύεται χωρίς την άδεια των πρυτανικών αρχών και αποτελεί κάτι σαν τον manager της σχολής ο οποίος ανάλογα με τις περιστασιακές ορέξεις της αγοράς διαθέτει έμψυχο και άψυχο δυναμικό της σχολής
 • Άρρηκτα συνδεδεμένη με τον νέο Οργανισμό είναι και η διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Μετά τις ψεύτικες υποσχέσεις του υπουργείου απέναντι στους διοικητικούς υπαλλήλους που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα , αυτήν την στιγμή μετά την νέα εξαγγελία για τις απολύσεις , συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους. Αυτός ο αγώνας αφορά και εμάς τους ίδιους όχι μόνο από τη σκοπιά της αλληλεγγύης προς τους διοικητικούς που απολύονται, αλλά στη βάση της ενιαιότητας της επίθεσης η οποία έρχεται να πλήξει και τις δικές του ζωές με τον εργασιακό μεσαίωνα που επιχειρείται να εγκαθιδρυθεί, με την κοινωνία να βρίσκεται στα όρια της εξαθλίωσης. Χαρακτηριστικά στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, η προθεσμία της διαθεσιμότητας έληξε στις 15/06, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι 99 εργαζόμενοι απολύονται. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό για τις επιχειρήσεις να αναλάβουν τα φιλέτα της διοικητικής λειτουργίας του πανεπιστημίου όπως είναι η φοιτητική μέριμνα η βιβλιοθήκη κλπ.
 • Δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά 
  Κανόνας γίνονται πλέον τα δίδακτρα στους άλλους δύο κύκλους σπουδών με τις τιμές να κυμαίνονται από εκατοντάδες μέχρι λίγες χιλιάδες ευρώ. Πλάι στα δίδακτρα προβλέπεται και υποχρεωτική δουλειά από τον μεταπτυχιακό με επιτηρήσεις και διορθώσεις γραπτών. Απλήρωτη εργασία και εδώ και ιδιότυπος εργοδοτισμός από πλευράς καθηγητών.
 • Πειθαρχικές διώξεις σε φοιτητές 
  Οποιοσδήποτε φοιτητής δεν εναρμονίζεται με τον οργανισμό και με τις αποφάσεις της διοίκησης του ιδρύματος θα αντιμετωπίζει ποινές οι οποίες προβλέπουν ακόμα και οριστική αποβολή από το ίδρυμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι όποιος φοιτητής δεν καταφέρει να περάσει κάποιο μάθημα πάνω από τρεις φορές όπως ορίζει ο κανονισμός, υπάρχει πιθανότητα διαγραφής του από την σχολή. Θέλουν να βάλουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση των φοιτητών με στόχο οι διατάξεις που κάνουν το Πανεπιστήμιο επιχείρηση να περνάνε χωρίς να κουνιέται φύλλο.
 • Φοιτητικός συνδικαλισμός – φοιτητικοί σύλλογοι 
  «Όπου από το νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο ...». Συνεχίζεται η προσπάθεια αντιδραστικής παρέμβασης στο φοιτητικό κίνημα, στα συλλογικά του όργανα, στους συλλόγους. Θέλουν να μετατρέψουν τους συλλόγους σε «αδελφότητες» όπως στις ΗΠΑ και στην ΕΕ που οι φοιτητές δεν θα εκλέγουν τα όργανα πάλης τους αλλά τους εκπροσώπους τους που θα συζητούν στα όργανα διοίκησης με τα στελέχη των επιχειρήσεων για μπίζνες. Τα προβλήματά μας θα τα λύνουμε με το «Συνήγορο του φοιτητή» (!!!)
Με όπλο τους φοιτητικούς συλλόγους, τις γενικές συνελεύσεις και μία δημοκρατία όπου ο καθένας και όλοι μαζί αποφασίζουμε για το μέλλον, επιδιώκουμε να συνενώσουμε όλα τα ρυάκια της αμφισβήτησης. Τις απλήρωτες καθαρίστριες , τους απολυμένους διοικητικούς , στο πλάι της σύγχρονης εργατικής τάξης. Τώρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ η κοινή οργάνωση και δράση των εργαζομένων και των φοιτητών στη σχολή μας και παντού μέσα από κοινές μαχητικές πρωτοβουλίες αγώνα. Με ένα φοιτητικό κίνημα εργατικής κατεύθυνσης δεν στεκόμαστε απλά αρνητές του επιχειρηματικού πανεπιστημίου αλλά διεκδικούμε το πανεπιστήμιο των δικών μας αναγκών και όχι των δικών τους συμφερόντων και μία πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο πνεύμα των γνωσιολογικών μας απαιτήσεων και των σύγχρονων δυνατοτήτων.
Καμία απόλυση εργαζόμενου!-Όχι στην διαθεσιμότητα
Ο νέος Οργανισμός πρέπει να απορριφθεί!
Αντεπίθεση για μόρφωση-δουλειά-ελευθερίες!
Όλοι στην πορεία των φοιτητικών συλλόγων με τους διοικητικούς, φορείς και σωματεία την Πέμπτη 19/6 στις 19.30 από την πλ.Γεωργίου.

0 Response to "ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ!"

Δημοσίευση σχολίου

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme