Επιγραμματικές προτάσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών

Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν πάγια θέση μας και τέθηκαν τελευταία φορά στις Άτυπες Συνελεύσεις του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών τον περασμένο Ιούνη. 3 συνελεύσεις στις οποίες ήμασταν η μόνη πολιτική δύναμη της σχολής που είχε δώσει το παρόν μαζί με άλλους φοιτητές για να συζητήσουμε τις κατευθύνσεις και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Πρόγραμμα Σπουδών στην κατεύθυνση ενός ενιαίου και ισχυρού πτυχίου με ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών. Όλες τέθηκαν υπό συζήτηση και πολλές είχαν βρει ήδη από τότε θετική ανταπόκριση από τους καθηγητές.

* Μείωση των μαθημάτων που απαιτούνται για πτυχίο στα 54, με γνώμονα και στόχο τα 6 ανά εξάμηνο μέχρι και το 9ο. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο 10ο.

* Τα μαθήματα του βασικού κορμού να αραιώσουν μέχρι και τα τελευταία εξάμηνα, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση διάσπασης του Προγράμματος Σπουδών σε 2 κύκλους (3+2), αλλά και να αραιώσει ο φόρτος των πολλαπλών απαιτητικών μαθημάτων που είναι σε ίδια εξάμηνα, όπως ο Επιστημονικός Υπολογισμός και τα Λειτουργικά Συστήματα στο 5ο.

* Αντιλαμβανόμαστε ότι για να φτάσουμε το στόχο των 54 μαθημάτων απαιτούνται συγχωνεύσεις και μεταφορές από το βασικό κορμό στα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά να μην είναι μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα από τις βασικές απαιτούμενες γνώσεις του Μηχανικού Η/Υ. Τα μαθήματα κορμού θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα που θα διατηρεί το αντικείμενο και το πτυχίο του Μηχανικού Η/Υ ενιαίο και αδιάσπαστο, και η περαιτέρω ειδίκευση του καθενός να γίνεται με τα επιλο-γής. Να συγχωνευτούν μαθήματα με αλληλεπικαλυπτόμενη ύλη, μαθήματα που έσπασαν σε 1 & 2 ή σε μαθήματα με διαφορετικό όνομα και παραμένουν στο βασικό κορμό χωρίς να καλύ-πτουν σημαντικό κομμάτι απαραίτητης ύλης, και απλά αύξησαν τον απαιτούμενο φόρτο για πτυχίο. Αντιλαμβανόμαστε ακόμα ότι συγχώνευση μαθημάτων θα δημιουργήσει ένα μάθημα με περισ-σότερη ύλη απ’ ό,τι καθένα ξεχωριστά από τα προϋπάρχοντα, αλλά στα πλαίσια των συνολικότερων αλλαγών πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελεί βελτίωση.

* Όχι στα μαθήματα που εξειδικεύονται σε σύγχρονες πρακτικές εφαρμογές, που με την ταχύτητα που εξελίσσεται ο τομέας μας θα αποτελούν παρωχημένη γνώση μέχρι το πτυχίο. Θέλουμε το πτυχίο να μας εξοπλίζει με γενικές γνώσεις που θα μας ανοίγουν την πόρτα προς όλους τους τομείς του κλάδου του Μηχανικού Η/Υ. Ειδίκευση στο χώρο εργασίας, όχι στο πτυχίο.

* Καμία σκέψη για προαπαιτούμενα/αλυσίδες. Αποτελούν μια από τις χείριστες μορφές εντατικοποίησης και απαγορεύουν τη συμμετοχή σε κάποιο εργαστήριο ή μάθημα λόγω αποτυχίας στην εξέταση. Αυτό θα οδηγήσει, μαζί με το όριο ετών φοίτησης και το φόβο μιας επικείμενης διαγραφής αλλά και την πίεση των χρωστούμενων, σε φαινόμενα αντιγραφών και αγοράς εργασιών στα μεγαλύτερα έτη, μόνο και μόνο για να αποκτήσει ο φοιτητές δικαίωμα συμμετοχής σε κάποιο μεταγενέστερο μάθημα. Οι καθηγητές μπορούν να ενημερώνουν για το ποια μαθήματα θεωρούν ως προτεινόμενη προγενέστερη γνώση για το κάθε μάθημα, δίνοντας έτσι στους φοιτητές τη δυνατότητα να εστιάσουν στα αντίστοιχα μαθήματα.

* Συνολικός φόρτος εργασίας σε κάθε μάθημα μικρότερος ή ίσος των 2μισή εβδομάδων (χρόνος που προσεγγιστικά αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα στο εξάμηνο, με προϋπόθεση τα 6 μαθήματα ανά εξά-μηνο), αλλιώς η εργασία/project να είναι απαλλακτική. Σε καμία περίπτωση εξαμηνιαία εργασία άνω των 2,5 εβδομάδων και γραπτή εξέταση.

* Ο βαθμός των εργασιών και των εργαστηρίων να διατηρείται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις δύο φορές εργασία για το ίδιο μάθημα, εφ’ όσων οι γνώσεις που προσφέρει αυτό είναι γενικές και διαχρονικές, και στο σκέλος της εργασίας έχεις πάρει προβιβάσιμο βαθμό.

* Για όλες τις εργασίες/project (κυρίως τις προγραμματιστικές) αλλά και τα κατ’ ευφημισμόν «εργαστήρια» τα οποία γίνονται αποκλειστικά με slides, να χρησιμοποιούνται το μικρό και το μεγάλο υπολογιστικό για να πραγματοποιούνται με πραγματική πρακτική υποστήριξη, όπως οφείλει να γίνεται κάθε εργασία και εργαστήριο, με επίλυση αποριών από τους διδάσκοντες στην πράξη.

* Ανοιχτά εργαστήρια μέσα στην εβδομάδα ώστε να μπορούν οι φοιτητές να εξασκηθούν σε αυτά πέρα από αποκλειστικά τις ώρες της εξέτασης.

* Η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού (όπως ΠΔ 407/80) για να υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη σε εργασίες και εργαστήρια αλλά ακόμα και για την ομαλή πραγματοποίηση των μαθημάτων, είναι ξεκάθαρα ευθύνη της κυβέρνησης και της πολιτικής της που υποχρηματοδοτεί κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τον τομέα της παιδείας και μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ, ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ. Να πραγματοποιήσει το τμήμα και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας δήλωση προς το Υπουργείο Παιδείας και το κοινωνικό σύνολο για την τρέχουσα κατάσταση και να αποδώσει τις ανάλογες ευθύνες. Κοινή κινητοποίηση φοιτητών, μελών ΔΕΠ, εργαζομένων και φορέων ενάντια στην πολιτική της εξα-θλίωσης της παιδείας, της εργασίας και των ζωών μας. Τις συνέπειες της πολιτικής αυτής τις είδαμε με τη σχολή ανοιχτή όλο αυτό το διάστημα. Καιρός να αναλάβουμε δράση για να ανατραπεί.

* Ανακοίνωση των εκφωνήσεων στην αρχή του εξαμήνου. Όχι deadline, αλλά προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης εργασιών (ανάλογα το πότε θα γίνουν τα μαθήματα και εργαστήρια προετοιμασίας) ώστε να μπορούν οι φοιτητές να χειριστούν το πρόγραμμά τους και να υλοποιήσουν στο δικό τους χρόνο ελεύθερα και σωστά τις ασκήσεις, χωρίς να κυνηγάνε τις απανωτές προθεσμίες.

* Δημοσίευση των λύσεων των εργασιών/project και των εξετάσεων κάθε μαθήματος με σχολιασμό. Παράδειγμα αποτελεί η Λογική Σχεδίαση. Εφ’ όσων είναι δυνατόν, επίλυση μέρους των παλαιότερων εργασιών στην αίθουσα/εργαστήριο. Το νόημα της πρακτικής εξάσκησης μέσω των εργασιών δεν είναι η στείρα ανακοίνωση της εκφώνησης και μετά του βαθμού, χωρίς κανενός σχολιασμού πάνω στο τι έκανε σωστά και τι λάθος ο κάθε φοιτητής. Οι εργασίες να εξυπηρετούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

* Καμία σκέψη για συνεργασία με τους οίκους πιστοποίησης, καμία σκέψη για εξίσωση με Master. Όλη η αξία σε ένα και ενιαίο δίπλωμα. Προώθηση και προπαγάνδιση της αξίας και ισχύος του διπλώματος μας βάσει του Προγράμματος Σπουδών. Όχι στην εξίσωση προς τα κάτω με πτυχία που εξαγοράζονται και προγράμματα σπουδών αμφιβόλου ποιότητας. Κανένας οίκος δε μπορεί να μας δώσει κάτι παραπάνω από την αξία του ίδιου του διπλώματος Μηχανικού Η/Υ το οποίο θα πατάει σε ένα ενιαίο και πλήρες πρόγραμμα σπουδών.

Μερικές από τις συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές σε μαθήματα είναι οι εξής:

* Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους και Επιστημονικός Υπολογισμός Ι να γίνουν επιλογής.

* Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες και Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας να γίνουν ξανά ενιαίο μάθημα.

* Διακριτά Μαθηματικά 1 & 2 να γίνουν ξανά ενιαίο μάθημα.

* Λογική Σχεδίαση 1 & 2 να γίνουν ξανά ενιαίο μάθημα.

* Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 1 & 2 να γίνουν ξανά ενιαίο μάθημα.

* Θεωρία Κυκλωμάτων, Βασικά Ηλεκτρονικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά να συγχωνευθούν σε 2, πιθανώς ως «Θεωρία Κυκλωμάτων» και «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα», ή βάσει στην ύλη των 2 εργαστηρίων.

* Μαθήματα με αυξημένο φόρτο αλλά και γραπτή εξέταση συμπεριλαμβανομένων και μη περιορισμένων στα Λειτουργικά Συστήματα Ι και την Τεχνητή Νοημοσύνη να ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις που παρατίθενται παραπάνω σχετικά με τις απαλλακτικές εργασίες, τη διατήρηση βαθμού και την εργαστηριακή υποστήριξη.

Πιστεύουμε ότι με τις παραπάνω κατευθύνσεις το Πρόγραμμα Σπουδών θα γίνει πιο ανθρώπινο σε μέγεθος και φόρτο, κάτι που θα επιτρέπει την περαιτέρω ενασχόληση των φοιτητών τόσο με τη σχολή αλλά και που θα τους επιτρέπει να ισορροπούν το πρόγραμμα τους μεταξύ αυτής και των υπολοίπων ενδιαφερόντων τους. Πιστεύουμε ότι με τις παραπάνω κατευθύνσεις το Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να αναβαθμιστεί και να οδηγεί σε ένα ενιαίο και ισχυρό δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ, που θα του δίνει τις βάσεις και θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα ενασχόλησης και ειδίκευσης του αποφοίτου σε οποιονδήποτε τομέα του κλάδου επιθυμεί. Ενός πτυχίου που θα αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για σταθερή δουλειά, για αξιοπρεπή εργασία.

Αριστερή Ριζοσπαστική Συσπείρωση Η/Υ σχήμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης

0 Response to "Επιγραμματικές προτάσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών"

Δημοσίευση σχολίου

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme